Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:778 · Visa fulltext
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2006:547
Rubrik: Lag (2006:547) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2008:1405
Rubrik: Lag (2008:1405) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 10 kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Ändring, SFS 2009:1361
Rubrik: Lag (2009:1361) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:519
Rubrik: Lag (2010:519) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:977
Rubrik: Lag (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2010:1289
Rubrik: Lag (2010:1289) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1908
Rubrik: Lag (2010:1908) om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 § i 2010:977
Förarbeten: Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38
Ändring, SFS 2014:688
Rubrik: Lag (2014:688) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 6 kap. 10 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:234
Rubrik: Lag (2015:234) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168
Ändring, SFS 2017:53
Rubrik: Lag (2017:53) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:745
Rubrik: Lag (2017:745) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2020:882
Rubrik: Lag (2020:882) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: upph. 2 kap. 3 §, 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15, 16 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 4 §§, 10 kap. 5, 6 §§; nya 1 kap. 3 a §, 3 kap. 8 a, 16 a, 16 b §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 2 a §§, 6 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:176, bet. 2020/21:FöU3, rskr. 2020/21:22
Ändring, SFS 2021:1141
Rubrik: Förordning (2021:1141) om ikraftträdande av lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Omfattning: ikrafttr. av 2010:977