Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:436 · Visa fulltext
Lag (2003:436) om effektreserv
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:85, bet. 2002/02:NU11, rskr. 2002/03:233
Tidsbegränsad: 2025-03-16
Ändring, SFS 2008:18
Rubrik: Lag (2008:18) om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: Prop. 2007/08:1 utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100
Ändring, SFS 2010:491
Rubrik: Lag (2010:491) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraft: 2011-03-16
Förarbeten: Prop. 2009/10:113, bet. 2009/10:NU17, rskr. 2009/10:252
Ändring, SFS 2016:422
Rubrik: Lag (2016:422) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:117, bet. 2015/16:NU19, rskr. 2015/16:230
Ändring, SFS 2023:239
Rubrik: Lag (2023:239) om ändring i lagen (2003:436) om effektreserv
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:59, bet. 2022/23:NU9, rskr. 2022/23:170