Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:376 · Visa fulltext
Sambolag (2003:376)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:485
Rubrik: Lag (2003:485) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 28, 31 §§; ny 32 §
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224
Ändring, SFS 2005:454
Rubrik: Lag (2005:454) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2009:185
Rubrik: Lag (2009:185) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2009:261
Rubrik: Lag (2009:261) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2010:1287
Rubrik: Lag (2010:1287) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:493
Rubrik: Lag (2011:493) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 28, 31 §§
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236