Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:376 · Visa fulltext
Sambolag (2003:376)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:485
Rubrik: Lag (2003:485) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 28, 31 §§; ny 32 §
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:70, bet. 2002/03:JuU17, rskr. 2002/03:224
Ändring, SFS 2005:454
Rubrik: Lag (2005:454) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2009:185
Rubrik: Lag (2009:185) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2009:261
Rubrik: Lag (2009:261) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2010:1287
Rubrik: Lag (2010:1287) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:493
Rubrik: Lag (2011:493) om ändring i sambolagen (2003:376)
Omfattning: ändr. 28, 31 §§
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236