Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:444 · Visa fulltext
Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268
Upphävd: 2022-07-01
Ändring, SFS 2003:150
Rubrik: Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2004:1190
Rubrik: Lag (2004:1190) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2006:923
Rubrik: Lag (2006:923) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30 och LU39, rskr. 2005/06:277 och 364, EUTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2009:73
Rubrik: Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2014:312
Rubrik: Lag (2014:312) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:624
Rubrik: Lag (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:52
Rubrik: Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 7 §, rubr. närmast före 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.
Ändring, SFS 2016:94
Rubrik: Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143
Ändring, SFS 2017:334
Rubrik: Lag (2017:334) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2017:644
Rubrik: Lag (2017:644) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2018:1311
Rubrik: Lag (2018:1311) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2020:15
Rubrik: Lag (2020:15) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145
Ändring, SFS 2021:1033
Rubrik: Lag (2021:1033) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2022:666
Omfattning: upph.