Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:297 · Visa fulltext
Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:468
Rubrik: Lag (2003:468) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr.2002/03:213
Ändring, SFS 2005:1
Rubrik: Lag (2005:1) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ny 5 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-10 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2004/05:SoU14, rskr. 2004/05:145
Ändring, SFS 2006:356
Rubrik: Lag (2006:356) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2008:358
Rubrik: Lag (2008:358) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §; nya 4 kap 4 a, 6 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Ändring, SFS 2009:502
Rubrik: Lag (2009:502) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2012:947
Rubrik: Lag (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 6, 6 a, 7, 9 §§, 6 kap. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:274
Rubrik: Lag (2013:274) om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:947
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2014:762
Rubrik: Lag (2014:762) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:50
Rubrik: Lag (2017:50) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:148
Rubrik: Lag (2018:148) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:45, bet. 2017/18:UbU12, rskr. 2017/18:173
Ändring, SFS 2018:441
Rubrik: Lag (2018:441) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 4 a § 6 kap. 2, 3, 7 §§, rubr. rubrikerna närmast före 1, kap. 4 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1273
Rubrik: Lag (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:340
Rubrik: Lag (2019:340) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§, rubr. till 5 kap.; nya 5 kap. 8 §, rubr. närmast före 5 kap. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Ändring, SFS 2021:605
Rubrik: Lag (2021:605) om ändring i lagen (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: utgår 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 § i 2018:1273
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:606
Rubrik: Lag (2021:606) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: nya 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:607
Rubrik: Lag (2021:607) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:608
Rubrik: Lag (2021:608) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:915
Rubrik: Förordning (2021:915) om ikraftträdande av lagen (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2 kap. 3, 3 a §§, 3 kap. 5, 5 a, 5 b §§ i 2018:1273
Ikraft: 2022-01-31 överg.best.
Ändring, SFS 2021:919
Rubrik: Förordning (2021:919) om ikraftträdande av lagen (2021:607) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2021:607
Ändring, SFS 2023:38
Omfattning: upph.