Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:160 · Visa fulltext
Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194, EGTL149/1971 s416
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2002:1145
Rubrik: Lag (2002:1145) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81, EGTL149/1971 s416
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2003:76
Rubrik: Lag (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraft: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:42, bet. 2002/03:SoU8, rskr. 2002/03:105
Ändring, SFS 2006:257
Rubrik: Lag (2006:257) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198
Ändring, SFS 2006:829
Rubrik: Lag (2006:829) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2007:250
Rubrik: Lag (2007:250) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m
Omfattning: ändr. 21 §, rubr. närmast före 26 §; ny 27 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:655
Rubrik: Lag (2008:655) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256
Ändring, SFS 2009:373
Rubrik: Lag (2009:373) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 25 §§, rubr. närmast före 21, 25 §§; nya 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2010:1320
Rubrik: Lag (2010:1320) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1577
Rubrik: Lag (2011:1577) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Ändring, SFS 2012:454
Rubrik: Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ny 16 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Ändring, SFS 2012:927
Rubrik: Lag (2012:927) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2013:516
Rubrik: Lag (2013:516) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
CELEX-nr: 32011L0024
Ändring, SFS 2014:460
Rubrik: Lag (2014:460) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 7 a, 7 b, 13, 21, 27 §§; nya 21 a §, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2014:461
Rubrik: Lag (2014:461) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2015:319
Rubrik: Lag (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:968
Rubrik: Lag (2015:968) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5, 19 §§, rubr. närmast före 19 § sätts närmast före 20 §; ny rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2015:969
Rubrik: Lag (2015:969) om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 18 § i 2015:319
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2016:530
Rubrik: Lag (2016:530) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: nuvarande 16 a § betecknas 16 b §; ändr. 8, 12, 13, 16 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2016:1284
Rubrik: Lag (2016:1284) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Ändring, SFS 2017:49
Rubrik: Lag (2017:49) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:487
Rubrik: (2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 8, 16 ,16 a §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ändring, SFS 2018:1237
Rubrik: Lag (2018:1237) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: nuvarande 21 a § betecknas 21 d §; ändr. 1, 7, 11, 21, 25 a §§; nya 21 a, 21 b,21 c §§
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2019:911
Rubrik: Lag (2019:911) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 3, 9, 13, 22, 23, 26 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48