Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:160 · Visa fulltext
Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194, EGTL149/1971 s416
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2002:1145
Rubrik: Lag (2002:1145) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81, EGTL149/1971 s416
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2003:76
Rubrik: Lag (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraft: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:42, bet. 2002/03:SoU8, rskr. 2002/03:105
Ändring, SFS 2006:257
Rubrik: Lag (2006:257) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198
Ändring, SFS 2006:829
Rubrik: Lag (2006:829) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2007:250
Rubrik: Lag (2007:250) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m
Omfattning: ändr. 21 §, rubr. närmast före 26 §; ny 27 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:655
Rubrik: Lag (2008:655) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256
Ändring, SFS 2009:373
Rubrik: Lag (2009:373) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 25 §§, rubr. närmast före 21, 25 §§; nya 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2010:1320
Rubrik: Lag (2010:1320) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 32004R0883, 31971R1408
Ändring, SFS 2011:1577
Rubrik: Lag (2011:1577) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Ändring, SFS 2012:454
Rubrik: Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ny 16 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Ändring, SFS 2012:927
Rubrik: Lag (2012:927) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ändring, SFS 2013:516
Rubrik: Lag (2013:516) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
CELEX-nr: 32011L0024
Ändring, SFS 2014:460
Rubrik: Lag (2014:460) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 7 a, 7 b, 13, 21, 27 §§; nya 21 a §, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2014:461
Rubrik: Lag (2014:461) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2015:319
Rubrik: Lag (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 2, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:968
Rubrik: Lag (2015:968) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 5, 19 §§, rubr. närmast före 19 § sätts närmast före 20 §; ny rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2015:969
Rubrik: Lag (2015:969) om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 18 § i 2015:319
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2016:530
Rubrik: Lag (2016:530) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: nuvarande 16 a § betecknas 16 b §; ändr. 8, 12, 13, 16 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2016:1284
Rubrik: Lag (2016:1284) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Ändring, SFS 2017:49
Rubrik: Lag (2017:49) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:487
Rubrik: (2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 8, 16 ,16 a §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ändring, SFS 2018:1237
Rubrik: Lag (2018:1237) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: nuvarande 21 a § betecknas 21 d §; ändr. 1, 7, 11, 21, 25 a §§; nya 21 a, 21 b,21 c §§
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Ändring, SFS 2019:911
Rubrik: Lag (2019:911) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Omfattning: ändr. 3, 9, 13, 22, 23, 26 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48