Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:559 · Visa fulltext
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:583
Rubrik: Lag (2002:583) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:219
Rubrik: Lag (2003:219) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2006:240
Rubrik: Lag (2006:240) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2009:125
Rubrik: Lag (2009:125) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2009:226
Rubrik: Lag (2009:226) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Ändring, SFS 2010:757
Rubrik: Lag (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350
Ändring, SFS 2010:1092
Rubrik: Förordning (2010:1092) om ikraftträdande av lagen (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ikrafttr. av 2010:757
Ändring, SFS 2010:1566
Rubrik: Lag (2010:1566) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:585
Rubrik: Lag (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-20
Förarbeten: Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245
Ändring, SFS 2011:913
Rubrik: Lag (2011:913) om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2012:875
Rubrik: Lag (2012:875) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-19
Förarbeten: Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Ändring, SFS 2015:793
Rubrik: Lag (2015:793) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Ändring, SFS 2017:360
Rubrik: Lag (2017:360) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:112, bet. 2016/17:TU14, rskr. 2016/17:238