Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:453 · Visa fulltext
Socialtjänstlag (2001:453)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:847
Rubrik: Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 16 kap 3 §; nya 8 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Ändring, SFS 2002:378
Rubrik: Lag (2002:378) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap 1 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228
Ändring, SFS 2002:437
Rubrik: Lag (2002:437) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 13 kap 7 §; ändr. 16 kap 4 §; nya 16 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 16 kap 6 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Ändring, SFS 2002:1039
Rubrik: Lag (2002:1039) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:135
Rubrik: Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 12 kap 3, 4 §§; ändr. 12 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Ändring, SFS 2003:199
Rubrik: Lag (2003:199) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:407
Rubrik: Lag (2003:407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap 6, 8, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 1 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15 rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:737
Rubrik: Lag (2003:737) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1215
Rubrik: Lag (2003:1215) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:770
Rubrik: Lag (2004:770) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, 8 kap 2 §, 16 kap 3, 6 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:851
Rubrik: Lag (2004:851) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:126
Rubrik: Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 16 kap 4 §; ny 16 kap 4 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Ändring, SFS 2005:452
Rubrik: Lag (2005:452) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2006:463
Rubrik: Lag (2006:463) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:495
Rubrik: Lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 a, 6 b, 6 d §§; nya 16 kap 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§, rubr. närmast före 16 kap 6 f §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Ändring, SFS 2006:735
Rubrik: Lag (2006:735) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:746
Rubrik: Lag (2006:746) om ändring lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 § i 2006:000
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:860
Rubrik: Lag (2006:860) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:337
Ändring, SFS 2006:901
Rubrik: Lag (2006:901) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 8 §; nya 5 kap 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:936
Rubrik: Lag (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2006-11-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Ändring, SFS 2007:174
Rubrik: Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §, 16 kap 4 §; ny 13 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Ändring, SFS 2007:225
Rubrik: Lag (2007:225) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10, rskr. 2006/07:145
Ändring, SFS 2007:409
Rubrik: Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1315
Rubrik: Lag (2007:1315) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 5 kap 1 §, 6 kap 6 §, 7 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 2 §, 13 kap 2, 6 §§; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2007:1429
Rubrik: Lag (2007:1429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Ändring, SFS 2008:79
Rubrik: Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 g §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Ändring, SFS 2008:329
Rubrik: Lag (2008:329) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2008:939
Rubrik: Lag (2008:939) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Ändring, SFS 2008:965
Rubrik: Lag (2008:965) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 3, 6 a §§, rubr. närmast före 16 kap 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Ändring, SFS 2008:971
Rubrik: Lag (2008:971) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap 11 §; nya 11 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2008:1424
Rubrik: Lag (2008:1424) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127
Ändring, SFS 2009:496
Rubrik: Lag (2009:496) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7, 10 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:549
Rubrik: Lag (2009:549) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249
Ändring, SFS 2009:596
Rubrik: Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 11 b §, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g §§, rubr. till 3 kap., 7 kap, 13 §.; nya 13 kap. 8, 9, 10, 11 §§, 16 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 16 kap. 10, 11, §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:726
Rubrik: Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272
Ändring, SFS 2009:836
Rubrik: Lag (2009:836) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §, 16 kap. 3, och 6 c §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:981
Rubrik: Lag (2009:981 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nya 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Ändring, SFS 2009:1005
Rubrik: Lag (2009:1005) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1233
Rubrik: Lag (2009:1233) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61
Ändring, SFS 2010:52
Rubrik: Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2010-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:57, bet. 2009/10:SoU6 rskr. 2009/10:179
Ändring, SFS 2010:204
Rubrik: Lag (2010:204) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:250
Rubrik: Lag (2010:250) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:427
Rubrik: Lag (2010:427) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289
Ändring, SFS 2010:429
Rubrik: Lag (2010:429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, rubr. till 14 kap.; nya 7 kap. 6 §, 14 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Ändring, SFS 2010:741
Rubrik: Lag (2010:741) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358
Ändring, SFS 2010:1284
Rubrik: Lag (2010:1284) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1972
Rubrik: Lag (2010:1972) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:328
Rubrik: Lag (2011:328) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 2 kap. 2, 3 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 16 kap. 1, 2 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 9, 15 §§, 16 kap. 3, 4, 6 a, 6 e §§; nya 2 a kap., 16 kap. 6 i §
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2011:1407
Rubrik: Lag (2011.1407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 b §, 12 kap. 7 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1518
Rubrik: Lag (2011:1518) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2012:132
Rubrik: Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150
Ändring, SFS 2012:321
Rubrik: Lag (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2012:597
Rubrik: Lag (2012:597) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2012-11-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Ändring, SFS 2012:776
Rubrik: Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8, 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 10 §§, 14 kap. 1 §; nya 3 kap. 3 a, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c §§, 11 kap. 1 a , 4 a, 4 b, 4 c §§, 14 kap. 1 a, 1 b, 1 c
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:803
Rubrik: Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:321
Ändring, SFS 2012:944
Rubrik: Lag (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:273
Rubrik: Lag (2013:273) om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:944
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2013:303
Rubrik: Lag (2013:303) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 9 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Ändring, SFS 2013:421
Rubrik: Lag (2013:421) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 1 b § betecknas 4 kap. 1 c §; ändr. 4 kap. 1 a, 4 §§; ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245
Ändring, SFS 2013:633
Rubrik: Lag (2013:633) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2013:1000
Rubrik: Lag (2013:1000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61
Ändring, SFS 2013:1146
Rubrik: Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 a §, 16 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:468
Rubrik: Lag (2014:468) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §; nytt 4 a kap.
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26, rskr. 2013/14:273
Ändring, SFS 2014:579
Rubrik: Lag (2014:579) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:761
Rubrik: Lag (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §, 13 kap. 7 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 4 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:85
Rubrik: Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:967
Rubrik: Lag (2015:967) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105
Ändring, SFS 2015:970
Rubrik: Lag (2015:970) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 4 a kap.; ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2015:982
Rubrik: Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a, 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2016:147
Rubrik: Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. nuvarande 3 kap. 3 b § betecknas 3 kap. 3 c §; ändr. 3 kap. 3 a §, den nya 3 kap. 3 c §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:654
Rubrik: Lag (2016:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:136, bet. 2015/16:SoU12, rskr. 2015/16:244
Ändring, SFS 2016:686
Rubrik: Lag (2016:686) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:1302
Rubrik: Lag (2016:1302) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2017:47
Rubrik: Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:210
Rubrik: Lag (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 1 d §, 11 kap. 3 a §
Ikraft: 2017-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ändring, SFS 2017:590
Rubrik: Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:613
Rubrik: Lag (2017:613) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:742
Rubrik: Lag (2017:742) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 16 kap. 6 f, 6 g §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2017:809
Rubrik: Lag (2017:809) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 1, 9 a §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17:SoU13, rskr. 2016/17:345
Ändring, SFS 2018:347
Rubrik: Lag (2018:347) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253
Ändring, SFS 2018:573
Rubrik: Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:654
Rubrik: Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:669
Rubrik: Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308
Ändring, SFS 2018:690
Rubrik: Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:812
Rubrik: Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1156
Rubrik: Lag (2018:1156) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 8, 9 §§; nya 7 kap. 2 a, 2 b §§, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1281
Rubrik: Lag (2018:1281) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12, 13 §§, 10 kap. 5 §; ny 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1282
Rubrik: Lag (2018:1282) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1369
Rubrik: Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Ändring, SFS 2018:1724
Rubrik: Lag (2018:1724) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 11 kap. 8 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2018:1894
Rubrik: Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24
Ändring, SFS 2019:312
Rubrik: Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:68, bet. 2018/19:SoU21, rskr. 2018/19:234
Ändring, SFS 2019:473
Rubrik: Lag (2019:473) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261
Ändring, SFS 2019:909
Rubrik: Lag (2019:909) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8, 8 a, 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §, 16 kap. 8 §, rubr. närmast före 16 kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:353
Rubrik: Lag (2020:353) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2020:574
Rubrik: Lag (2020:574) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321
Ändring, SFS 2020:1260
Rubrik: Lag (2020:1260) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128
Ändring, SFS 2021:159
Rubrik: Lag (2021:159) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:55, bet. 2020/21:SoU21, rskr. 2020/21:211
Ändring, SFS 2021:531
Rubrik: Lag (2021:531) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316
Ändring, SFS 2021:645
Rubrik: Lag (2021:645) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §, 16 kap. 10 §; nya 5 kap. 11 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2021:738
Rubrik: Lag (2021:738) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 16 kap. 6 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376
Ändring, SFS 2021:1314
Rubrik: Lag (2021:1314) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123
Ändring, SFS 2022:388
Rubrik: Lag (2022:388) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nya 3 kap. 3 d §, 4 kap. 2 b §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:116, bet. 2021/22:SoU24, rskr. 2021/22:269
Ändring, SFS 2022:665
Rubrik: Lag (2022:665) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 4 b §; nya 6 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:178, bet. 2021/22:SoU33, rskr. 2021/22:322
Ändring, SFS 2022:935
Rubrik: Lag (2022:935) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:180, bet. 2021/22:SfU26, rskr. 2021/22:386
Ändring, SFS 2022:956
Rubrik: Lag (2022:956) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378
Ändring, SFS 2022:1034
Rubrik: Lag (2022:1034) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463
Ändring, SFS 2023:292
Rubrik: Lag (2023:292) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:64, bet. 2022/23:SoU26, rskr. 2022/23:191
Ändring, SFS 2023:313
Rubrik: Lag (2023:313) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:78, bet. 2022/23:JuU21, rskr. 2022/23:193
Ändring, SFS 2023:820
Rubrik: Lag (2023:820) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 2 c §
Ikraft: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:131, bet. 2023/24:SoU3, rskr. 2023/24:46
Ändring, SFS 2024:85
Rubrik: Lag (2024:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 d §, 6 kap. 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 8 §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 4, 6 §§, 11 kap. 3, 3 a, 4 b §§, 12 kap. 2, 10 §§; nya 1 kap. 4 §, 6 kap. 1 a, 6 d §§
Ikraft: 2024-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, bet. 2023/24:SoU6, rskr. 2023/24:130