Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:182 · Visa fulltext
Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2003:671
Rubrik: Lag (2003:671) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 12 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:845
Rubrik: Lag (2005:845) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2006:380
Rubrik: Lag (2006:380) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 8 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Ändring, SFS 2009:274
Rubrik: Lag (2009:274) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Ändring, SFS 2009:492
Rubrik: Lag (2009:492) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:382
Rubrik: Lag (2013:382) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 10 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2015:902
Rubrik: Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2016:778
Rubrik: Lag (2016:778) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2018:229
Rubrik: Lag (2018:229) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 2 kap. 12 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2018:689
Rubrik: Lag (2018:689) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:31
Ändring, SFS 2021:377
Rubrik: Lag (2021:377) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2021-06-18
Förarbeten: Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292