Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1170 · Visa fulltext
Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:1007
Rubrik: Lag (2002:1007) om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2006:1348
Rubrik: Lag (2006:1348) om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:286
Rubrik: Lag (2007:286) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 6 a §§, p 3 övergångsbest. till 2006:1348
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ändring, SFS 2007:1379
Rubrik: Lag (2007:1379) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr bil.
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91
Ändring, SFS 2008:1268
Rubrik: Lag (2008:1268) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ändring, SFS 2013:964
Rubrik: Lag (2013:964) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 5 §; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2015:180
Rubrik: Lag (2015:180) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147
Ändring, SFS 2015:475
Rubrik: Lag (2015:475) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2019:480
Rubrik: Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288
Ändring, SFS 2019:910
Rubrik: Lag (2019:910) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1061
Rubrik: Lag (2020:1061) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2021:56
Rubrik: Lag (2021:56) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-02-06 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182
Ändring, SFS 2023:752
Rubrik: Lag (2023:752) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:14, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47
Ändring, SFS 2023:791
Rubrik: Lag (2023:791) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47