Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:344 · Visa fulltext
Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:835
Rubrik: Förordning (2000:835) om ikraftträdande av lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och viss följdlagstiftning
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:1170
Rubrik: Lag (2003:1170) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informartionssystem
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2006:345
Rubrik: Lag (2006:345) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244
Ändring, SFS 2009:486
Rubrik: Lag (2009:486) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:366
Rubrik: Lag (2010:366) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:380
Rubrik: Lag (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: nuvarande 12, 13 §§ betecknas 15, 16 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 §, rubr. närmast före nuvarande 12, 13 §§ sätts närmast före den nya 15 resp. 16 §§; nya 3 a, 4 a, 12, 13, 14, 17 §§, rubr. närmast före 4 a, 12, 17 §§
Ikraft: 2013-04-09 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233, EUTL381/2006 s4, EUTL381/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1987, 32006R1986
Ändring, SFS 2011:1175
Rubrik: Lag (2011:1175) om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2013:162
Rubrik: Förordning (2013:162) om ikraftträdande av lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ikrafttr. av 2010:380
Ändring, SFS 2013:335
Rubrik: Lag (2013:335) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2014:595
Rubrik: Lag (2014:595) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1704
Rubrik: Lag (2018:1704) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem utfärdad den 15 november 2018
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:433
Rubrik: Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 16, 17 §§ , rubr. närmast före 7, 16, 17 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Ändring, SFS 2020:1006
Rubrik: Lag (2020:1006) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-12-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55
Ändring, SFS 2021:1187
Omfattning: upph.