Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:140 · Visa fulltext
Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2000-05-16
Förarbeten: Prop. 1999/2000:54, bet. 1999/2000:UU13, rskr. 1999/2000:165
Ändring, SFS 2000:168
Rubrik: Förordning (2000:168) om ikraftträdande av lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2014:714
Rubrik: Lag (2014:714) om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262