Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:116 · Visa fulltext
Lag (1999:116) om skiljeförfarande
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 2000:180
Rubrik: Lag (2000:180) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:622
Rubrik: Lag (2000:622) om ändring i lagen (2000:180) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. ingressen till 2000:180
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:JuU22, rskr. 1999/2000:255
Ändring, SFS 2006:730
Rubrik: Lag (2006:730) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2018:1954
Rubrik: Lag (2018:1954) om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande
Omfattning: ändr. 2, 8, 14, 16, 22, 27, 31, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 43 §; nya 4 a, 23 a, 27 a, 45 a §§
Ikraft: 2019-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41