Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:812 · Visa fulltext
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:813
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2001:446
Rubrik: Lag (2001:446) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2005:582
Rubrik: Lag (2005:582) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap 5, 8 §§
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2010:937
Rubrik: Lag (2010:937) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 4 kap. 1, 2, 3, 7 §§, 5 kap. 1, 3, 4 §§, 6 kap. 1, 5, 6, 9 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29 §§, 9 kap. 4, rubr. närmast före 3, 8 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1273
Rubrik: Lag (2010:1273) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 5, 8 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1274
Rubrik: Lag (2010:1274) om ändring i lagen (2010:937) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 § i 2010:937
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:610
Rubrik: Lag (2011:610) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, 9 kap. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2018:1421
Rubrik: Lag (2018:1421) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap. 7, 15, 17 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2019:903
Rubrik: Lag (2019:903) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:458
Rubrik: Lag (2021:458) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312
Ändring, SFS 2021:743
Rubrik: Lag (2021:743) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415
Ändring, SFS 2023:634
Rubrik: Lag (2023:634) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:61, bet. 2023/24:CU3, rskr. 2023/24:15