Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:811 · Visa fulltext
Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:1390
Rubrik: Förordning (1998:1390) om ikraftträdande av 21 och 22 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ikrafttr. av 21, 22 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1999:369
Rubrik: Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 23 §; ny 21 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218
Ändring, SFS 2005:581
Rubrik: Lag (2005:581) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2006:1013
Rubrik: Lag (2006:1013) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387
Ändring, SFS 2009:531
Rubrik: Lag (2009:531) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 12 §; ny 10 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet. 2088/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2009:1323
Rubrik: Lag (2009:1323) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28
Ändring, SFS 2010:894
Rubrik: Lag (2010:894) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:936
Rubrik: Lag (2010:936) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:337
Rubrik: Lag (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199
Ändring, SFS 2018:1419
Rubrik: Lag (2018:1419) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 34 §, rubr. närmast före 30 §; nya 5 a, 17 a §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383
Ändring, SFS 2018:1420
Rubrik: Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.