Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:603 · Visa fulltext
Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 2000:179
Rubrik: Lag (2000:179) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2001:480
Rubrik: Lag (2001:480) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ny 18 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:419
Rubrik: Lag (2003:419) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 14, 17 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2004:188
Rubrik: Lag (2004:188) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:489
Rubrik: Lag (2005:489) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Ändring, SFS 2005:658
Rubrik: Lag (2005:658) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2005-10-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290
Ändring, SFS 2006:252
Rubrik: Lag (2006:252) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Ändring, SFS 2006:898
Rubrik: Lag (2006:898) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:935
Rubrik: Lag (2006:935) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2006-11-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Ändring, SFS 2007:1314
Rubrik: Lag (2007:1314) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 18 a §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2010:625
Rubrik: Lag (2010:625) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: upph. 11 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2011:491
Rubrik: Lag (2011:491) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:735
Rubrik: Lag (2011:735) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: nuvarande 18 a § betecknas 17 a §; ändr. 3, 18, 22 §§, nya 17 a §; nya 18 a, 18 b §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Ändring, SFS 2011:1172
Rubrik: Lag (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:579
Rubrik: Förordning (2012:579) om ikraftträdande av lagen (2011:1172) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1172
Ändring, SFS 2014:623
Rubrik: Lag (2014:623) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:100
Rubrik: Lag (2015:100) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2016:495
Rubrik: Lag (2016:495) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Ändring, SFS 2017:126
Rubrik: Lag (2017:126) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 20 §, rubr. närmast före 20 §; nya 20 a, 20 b, 20 c §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:653
Rubrik: Lag (2018:653) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 14, 14 a, 15, 16,, 17, 17 a, 22, 23 §§; nya 14 a, 18 c §§
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:1257
Rubrik: Lag (2018:1257) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: upph. 10 a §; ändr. 11 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2024:260
Rubrik: Lag (2024:260) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
Omfattning: ändr. 2, 12, 16 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i §§, rubr. närmast före 12, 13, 14, 14 a, 15, 16, 16 d, 16 e, 16 i, 17, 17 a, 18, 18 a, 18 b §§
Ikraft: 2024-05-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:81, bet. 2023/24:SoU25, rskr. 2023/24:172