Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:493 · Visa fulltext
Lag (1998:493) om trafikskolor
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260, EGTL51/92 s25
CELEX-nr: 392L0051
Ändring, SFS 2003:218
Rubrik: Lag (2003:218) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-10-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2004:1086
Rubrik: Lag (2004:1086) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2008:1371
Rubrik: Lag (2008:1371) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:123
Rubrik: Lag (2009:123) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2010:1564
Rubrik: Lag (2010:1564) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2018:1117
Rubrik: Lag (2018:1117) om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385