Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:488 · Visa fulltext
Körkortslag (1998:488)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260, EGTL237/91 s1, EGTL150/97 s41
CELEX-nr: 391L0439 397L0026
Ändring, SFS 1999:878
Rubrik: Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Ändring, SFS 2001:571
Rubrik: Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2003:216
Rubrik: Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraft: 2003-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ändring, SFS 2004:524
Rubrik: Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2004:1087
Rubrik: Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2008:327
Rubrik: Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2008:550
Rubrik: Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:TU14, rskr. 2007/07/08:233
Ändring, SFS 2008:1369
Rubrik: Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:189
Rubrik: Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8 och 2008/09:TU16, rskr. 2008/09:179 och 2008/09:191
Ändring, SFS 2009:1352
Rubrik: Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2009:1353
Rubrik: Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2010:485
Rubrik: Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298
Ändring, SFS 2010:799
Rubrik: Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350
Ändring, SFS 2010:1562
Rubrik: Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2010:1914
Rubrik: Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:26, bet. 2010/11:TU7, rskr. 2010/11:83
Ändring, SFS 2010:1970
Rubrik: Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:804
Rubrik: Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1580
Rubrik: Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
Ikraft: 2012-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:25, bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80, EUTL223/2009 s31
CELEX-nr: 32009L0113
Ändring, SFS 2012:217
Rubrik: Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:228
Rubrik: Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:874
Rubrik: Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraft: 2013-01-19 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Ändring, SFS 2012:876
Rubrik: Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580
Förarbeten: Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Ändring, SFS 2014:148
Rubrik: Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:64, bet. 2013/14:TU12, rskr. 2013/14:182
Ändring, SFS 2014:729
Rubrik: Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1412
Rubrik: Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Ändring, SFS 2015:791
Rubrik: Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Ändring, SFS 2017:272
Rubrik: Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:83, bet. 2016/17:TU11, rskr. 2016/17:205, direktiv 2006/126/EG
Ändring, SFS 2018:86
Rubrik: Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:63, bet. 2017/18:TU7, rskr. 2017/18:152, direktiv 2006/126/EG
Ändring, SFS 2019:40
Rubrik: Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2021:432
Rubrik: Lag (2021:432) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 6 kap. 7 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:126, bet. 2020/21:TU13, rskr. 2020/21:296
Ändring, SFS 2022:374
Rubrik: Lag (2022:374) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 9 §§
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22: TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2022:1114
Rubrik: Lag (2022:1114) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2022:1206
Rubrik: Lag (2022:1206) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 15 §; nya 3 kap. 15 a §, 9 kap. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430
Ändring, SFS 2024:149
Rubrik: Lag (2024:149) om ändring i körkortslagen (1998:488)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 18 §§, 4 kap. 9 §
Ikraft: 2024-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:43, bet 2023/24:TU7, rskr. 2023/24:136