Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1707 · Visa fulltext
Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:13, bet. 1998/99:MJU4, rskr. 1998/99:33, EGTL59/98 s1
CELEX-nr: 397L0068
Ändring, SFS 2001:1083
Rubrik: Lag (2001:1083) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
Omfattning: ändr. 1, 4, 6 13 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:31, bet. 2001/02:MJU6, rskr.2001/02:82
Ändring, SFS 2004:465
Rubrik: Lag (2004:465) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:1080
Rubrik: Lag (2004:1080) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42, EUTL76/2003 s10, EGTL156/1987 s1
CELEX-nr: 32003L0017, 31987R2658
Ändring, SFS 2011:323
Rubrik: Lag (2011:323) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
Omfattning: ändr. 3 a, 4, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194