Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1702 · Visa fulltext
Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: den dag regeringen bestämmer
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Ändring, SFS 2014:773
Rubrik: Lag (2014:773) om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262