Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:735 · Visa fulltext
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10
Ändring, SFS 1999:339
Rubrik: Lag (1999:339) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2006:1115
Rubrik: Lag (2006:1115) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308
Ändring, SFS 2010:1067
Rubrik: Lag (2010:1067) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 2, 3, 4, 13 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379
Ändring, SFS 2019:900
Rubrik: Lag (2019:900) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48