Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:239 · Visa fulltext
Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:240
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:392
Rubrik: Lag (1998:392) om ändring i lagen (1977:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr, 110 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:1117
Rubrik: Lag (1999:1117) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 67, 71 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:1461
Rubrik: Lag (2000:1461) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 34, 87 §§; nya 34 a, 47 a §§
Ikraft: 2001-02-05
Förarbeten: Prop. 1999/2000:139, bet. 2000/01:AU5, rskr. 2000/01:102
Ändring, SFS 2001:29
Rubrik: Lag (2001:29) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95 §
Ikraft: 2001-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2002:543
Rubrik: Lag (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19, 43, 46, 50, 53, 64, 71, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 109 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr. 2001/02:243
Ändring, SFS 2002:1035
Rubrik: Lag (2002:1035) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ny 81 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2002:1135
Rubrik: Lag (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 91 §, ikrafttr.best.
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Ändring, SFS 2003:470
Rubrik: Lag (2003:470) om ändring i lagen (2002:1135) om ändring i lagen (2002:543) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. ikrafttr. till 2002:543
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2004:225
Rubrik: Lag (2004:225) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 87 §; nya 87 a, 87 b §§
Ikraft: 2004-10-04
Förarbeten: Prop. 2003/04:62, bet. 2003/04:AU3, 2003/04:AU6, rskr. 2003/04:185
Ändring, SFS 2006:1545
Rubrik: Lag (2006:1545) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 41, 48, 49, 87 §§, rubr. närmast före 48 §; nya 41 a, 93 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86
Ändring, SFS 2008:410
Rubrik: Lag (2008:410) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 41, 41 a, 48, 87 §§, rubr. närmast före 48 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6, rskr. 2007/08:214
Ändring, SFS 2009:665
Rubrik: Lag (2009:665) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 34 a, 98 §§, rubr. närmast före 98 §; ändr. 34, 37, 48, 49, 87, 95 §§, rubr. närmast före 95 §; nya 48 a, 48 b, 94 a §§, rubr. närmast före 94 a, 99 §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10, rskr. 2008/09:250
Ändring, SFS 2009:825
Rubrik: Lag (2009:825) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95, 109 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1438
Rubrik: Lag (2009:1438) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 21, 87 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:410 ny p. 3; nya 37 a, 48 c, 94 b §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:7, bet. 2009/10:AU3, rskr. 2009/10:80
Ändring, SFS 2010:1450
Rubrik: Lag (2010:1450) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 109 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:414
Rubrik: Lag (2012:414) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet 2011/12:AU12, rskr. 2011/12:233
Ändring, SFS 2013:97
Rubrik: Lag (2013:97) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 95, 110 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:153
Rubrik: Lag (2013:153) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: nuvarande 94 a, 94 b §§ betecknas 94 f, 94 g §§; ändr. 37, 37 a, 39, 87, 94, 100, 104 §§, rubr. närmast före 94 a § sätts närmast före 94 f §; nya 37 b, 37 c, 94 a, 94 b, 94 c, 94 d, 94 e §§, rubr. närmast före 94 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:12, bet. 2012/13:AU6, rskr. 2012/13:173
Ändring, SFS 2013:936
Rubrik: Lag (2013:936) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: upph. 41 a, 48 a, 48 b, 94 f §§; ändr. 41, 48 c, 49, 87 §§, rubr. närmast före 48 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2018:108
Rubrik: Lag (2018:108) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 34, 47 §§; ny 34 a §
Ikraft: 2018-07-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:53, bet. 2017/18:AU5, rskr. 2017/18:160
Ändring, SFS 2018:1671
Rubrik: Lag (2018:1671) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2022:884
Rubrik: Lag (2022:884) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 34, 36 §§
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331
Ändring, SFS 2022:885
Rubrik: Lag (2022:885) om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Omfattning: ändr. 34, 36 §§
Ikraft: 2026-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331