Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:67 · Visa fulltext
Vapenlag (1996:67)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146, EGTL256/91 s51, EGTL121/93 s20
CELEX-nr: 391L0477 393L0015
Ändring, SFS 1998:852
Rubrik: Lag (1998:852) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1999:74
Rubrik: Lag (1999:74) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 17 §, 11 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §; nya 2 kap 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 2 kap 18, 20, 21 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:36, bet. 1998/99:JuU14, rskr. 1998/99:144
Ändring, SFS 1999:433
Rubrik: Lag (1999:433) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:147
Rubrik: Lag (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 §§, 3 kap 3, 4, 6, 8 §§, 4 kap 3 §, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 1, 2 §§; nya 2 kap 5 a §, 5 kap 6, 7 §§, 6 kap 4 a §, 9 kap 7 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150
Ändring, SFS 2000:348
Rubrik: Lag (2000:348) om ändring i lagen (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 § i 2000:147
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:1257
Rubrik: Lag (2000:1257) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2004:1005
Rubrik: Lag (2004:1005) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2005:311
Rubrik: Lag (2005:311) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:507
Rubrik: Lag (2005:507) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, rskr. 2004/05:274
Ändring, SFS 2006:386
Rubrik: Lag (2006:386) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 13, 17, 18 §§, 3 kap 1, 8 §§, 4 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 3, 6 §§, 9 kap 3 §, 11 kap 1, 2 §§; nya 3 kap 1 a §, 9, 10 §§, 6 kap 3 a, 7 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, 2005/06:225
Ändring, SFS 2010:364
Rubrik: Lag (2010:364) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ny 2 kap. 22 §; rubr. närmast före 2 kap. 22 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:1012
Rubrik: Lag (2010:1012) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380
Ändring, SFS 2011:467
Rubrik: Lag (2011:467) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 8 §§, 9 kap. 5 §; nytt kap. 2 a, ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210, EUTL179/2008 s5
CELEX-nr: 32008L0051
Ändring, SFS 2012:306
Rubrik: Lag (2012:306) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 4 a § betecknas 6 kap. 4 b §; ändr. 2 kap. 10, 18 §§, 6 kap. 4, 6 §§, 9 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, 6 kap. 3 b, 4 a §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 b §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:109, bet 2011/12:JuU22, rskr. 2011/12:221
Ändring, SFS 2014:591
Rubrik: Lag (2014:591) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: upph. 2 kap. 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 2 kap. 17, 18 §§, 20, 21, 22 §§; ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 7, 10, 10 a, 10 b, 12, 14 §§, 3 kap. 1 a, 6, 8 §§, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 3, 5, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 4, 4 a, 6, 7 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2 kap.; nytt 1 a kap.
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:894
Rubrik: Lag (2014:894) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 1 a § betecknas 1 b §; ändr. 9 kap. 1, nya 1 b, 2, 5 §§; ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Ändring, SFS 2014:895
Rubrik: Lag (2014:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 3, 6 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 6 a, 17, 18 §§, 6 kap. 3 c §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §, 6 kap. 3 c §
Ikraft: 2015-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Ändring, SFS 2015:335
Rubrik: Lag (2015:335) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 7 §, 11 kap. 1 §; ny 2 kap. 19 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:108, bet. 2014/15:JuU26, rskr. 2014/15:204
Ändring, SFS 2015:448
Rubrik: Lag (2015:448) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 a kap. 14 §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2016:268
Rubrik: Lag (2016:268) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:513
Rubrik: Lag (2016:513) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ny 9 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2017:1139
Rubrik: Lag (2017:1139) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 1 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65
Ändring, SFS 2019:430
Rubrik: Lag (2019:430) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: upph. 1 a kap. 2, 9 §§; nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 2 §; ändr. 1 a kap. 3, 4, 6, 10 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 6 §, rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 2 §; nya 1 a kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 1 a kap. 1 §
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Ändring, SFS 2019:895
Rubrik: Lag (2019:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:81
Rubrik: Lag (2020:81) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:38, bet. 2019/20:JuU18, rskr. 2019/20:158
Ändring, SFS 2020:900
Rubrik: Lag (2020:900) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 a §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31
Ändring, SFS 2022:132
Rubrik: Lag (2022:132) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 8 §§, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 3 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 2, 4 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 2, 4, 5, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. till 5, 7, 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 3, 11 §§, 6 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:46, bet. 2021/22:JuU11, rskr. 2021/22:148
Ändring, SFS 2022:1062
Rubrik: Lag (2022:1062) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:227, bet. 2021/22:JuU47, rskr. 2021/22:410
Ändring, SFS 2023:372
Rubrik: Lag (2023:372) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 8 §§, 1 a kap. 7, 10 §§, 2 kap. 1, 5 a, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 10 d §§, 2 a kap. 2, 4, 5, 7 §§, 3 kap. 10 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 5, 7 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. 7, 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 10 §, 6 kap. 4 §; nya 1 kap. 7 a §, 2 kap. 8 a, 10 e §§, 2 a kap. 8 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:102, bet. 2022/23:JuU25, rskr. 2022/23:215, direktiv (EU) 2021/555
Ändring, SFS 2023:872
Rubrik: Lag (2023:872) om ändring i vapenlagen (1996:67)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 1 a §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:33, bet. 2023/24:JuU4, rskr. 2023/24:84