Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1157 · Visa fulltext
Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 2009:371
Rubrik: Lag (2009:371) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2013:620
Rubrik: Lag (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1022
Rubrik: Lag (2013:1022) om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 § i 2013:620
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2018:1213
Rubrik: Lag (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2019:899
Rubrik: Lag (2019:899) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:306
Rubrik: Lag (2020:306) om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1213
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262