Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1006 · Visa fulltext
Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11
Ändring, SFS 2000:951
Rubrik: Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17
Ändring, SFS 2002:559
Rubrik: Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268
Ändring, SFS 2004:319
Rubrik: Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring
Omfattning: upph. 8 §; nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§; nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2008:100
Rubrik: Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137, EUTL345/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1781
Ändring, SFS 2008:499
Rubrik: Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:67
Rubrik: Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2009:354
Rubrik: Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Ändring, SFS 2009:709
Rubrik: Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-07-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Ändring, SFS 2010:759
Rubrik: Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2014:279
Rubrik: Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2014:561
Rubrik: Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2015:183
Rubrik: Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2016:1027
Rubrik: Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2017:639
Rubrik: Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. författningsrubr., 2, 3, 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:1223
Rubrik: Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427
Ändring, SFS 2019:725
Rubrik: Lag (2019:725) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §; nya 7 b §, rubr. närmast före 7 b §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2021:900
Rubrik: Lag (2021:900) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-11-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11
Ändring, SFS 2023:824
Rubrik: Lag (2023:824) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: upph. 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 a, 4, 7, 8, 19, 20 §§; nuvarande 7 b, 14 §§ betecknas 7, 17 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; rubr. närmast före 7 b § sätts närmast före 7 §; nya 1 a, 2 a, 2 b, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 1 a, 4, 8, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60