Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1570 · Visa fulltext
Lag (1995:1570) om medlemsbanker
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, 1995/96:104, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Upphävd: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:749
Rubrik: Lag (1996:749) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 5 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285, EGTL168/95 s7
CELEX-nr: 395L0026
Ändring, SFS 1997:456
Rubrik: Lag (1997:456) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:915
Rubrik: Lag (1997:915) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 6 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1 §, 8 kap 2, 4 §§, 10 kap 3 §; ny 8 kap 2 a §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28
Ändring, SFS 1998:1494
Rubrik: Lag (1998:1494) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Ändring, SFS 1999:127
Rubrik: Lag (1999:127) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 9 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:224
Rubrik: Lag (1999:224) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 2 kap 3 §; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2 §, 6 kap 3, 4, 14 §§, 10 kap 5 §
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:914
Rubrik: Lag (1999:914) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46
Ändring, SFS 1999:1116
Rubrik: Lag (1999:1116) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:45
Rubrik: Lag (2000:45) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 4 §, 7 kap 16 §, 10 kap 1, 2, 8 §§
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:820
Rubrik: Lag (2000:820) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 7 kap 18 §, 9 kap 7, 18, 20 §§, 10 kap 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8
Ändring, SFS 2000:1097
Rubrik: Lag (2000:1097) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2004:318
Rubrik: Lag (2004:318) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1, 3 §§, 6 kap 1, 7, 12, 15 §§, 7 kap 5, 9, 13, 16, 18 §§, 8 kap 6, 7 §§, 9 kap 4, 8, 9, 16 §§, 10 kap 5, 7 §§; nya 7 a, 7 b, 11, 12, 13 kap
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2004:977
Rubrik: Lag (2004:977) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap 13, 14 §§; nya 7 a kap 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:157, bet. 2004/05:LU1, rskr. 2004/05:24
Ändring, SFS 2005:919
Rubrik: Lag (2005:919) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 10 kap 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:403
Rubrik: Lag (2006:403) om ändring i lagen (1995:1170) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap 5 §, 7 b kap 11 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:568
Rubrik: Lag (2006:568) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ny 6 kap 13 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:608
Rubrik: Lag (2006:608) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3 §; nytt 1 a kap
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EUTL207/2001 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2006:1379
Rubrik: Lag (2006:1379) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:871
Rubrik: Lag (2007:871) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 5 kap 4, 7 §§; ny 5 kap 8 §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28
Ändring, SFS 2007:1464
Rubrik: Lag (2007:1464) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §; ny 1 kap 7 §, nytt 14 kap
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120
Ändring, SFS 2008:598
Rubrik: Lag (2008:598) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2009:353
Rubrik: Lag (2009:353) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
CELEX-nr: 32006L0048, 32007L0044
Ändring, SFS 2009:571
Rubrik: Lag (2009:571) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 3, 6 §§; nya 6 kap. 3 a, 4 a, 4 b §§, 7 a kap. 1 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2010:840
Rubrik: Lag (2010:840) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 1 §, 11 kap. 2 §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1527
Rubrik: Lag (2010:1527) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 28 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1965
Rubrik: Lag (2010:1965) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:897
Rubrik: Lag (2011:897) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 9 kap. 6 §; ändr. 9 kap. 4, 5, 7, 19 §§, rubr. närmast före 9 kap. 5 §; nya 9 kap. 4 a, 6, 21 §§, rubr. närmast före 9 kap. 21 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2011:1378
Rubrik: Lag (2011:1378) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 15 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:164
Rubrik: Lag (2013:164) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 9 kap. 6 §; ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2013-04-25 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180
Ändring, SFS 2013:230
Rubrik: Lag (2013:230) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 4 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:439
Rubrik: Lag (2013:439) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 14 kap.
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:453
Rubrik: Lag (2013:453) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 4, 14 §§, 10 kap. 5, 8 §§, 13 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2013:744
Rubrik: Lag (2013:744) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 32, 34 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 32 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:562
Rubrik: Lag (2014:562) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:845
Rubrik: Lag (2014:845) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:976
Rubrik: Lag (2014:976) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 ,3 §§; ny 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:819
Rubrik: Lag (2015:819) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 8 §, 9 kap. 13 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2015:1025
Rubrik: Lag (2015:1025) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: nya 9 kap. 1 a, 4 b §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:49
Rubrik: Lag (2016:49) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 8 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:213
Rubrik: Lag (2016:213) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:435
Rubrik: Lag (2016:435) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph. 6 kap. 3 a §, 7 a kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 7 a kap. 17 §; nuvarande 7 a kap. 1 a, 12 a, 12 b §§ betecknas 7 a kap. 1 b, 12 b, 12 c §§; ändr. 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 a kap. 1 b, 3, 9, 12 b, 17, 22 §§, rubr. närmast före 7 a kap. 3, 9 §§; nya 7 a kap. 1 a, 1 c, 12 a, 13 a, 16 a, 16 b, 22 a §§, rubr. närmast före 7 a kap. 16 b, 22 a §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:568
Rubrik: Lag (2016:568) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:715
Rubrik: Lag (2016:715) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272
Ändring, SFS 2016:953
Rubrik: Lag (2016:953) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 7 a kap. 13 §
Ikraft: 2016-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25, direktiv 2013/34/EU
Ändring, SFS 2016:1337
Rubrik: Lag (2016:1337) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 b §, 7 a kap. 16 b §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:637
Rubrik: Lag (2017:637) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.
Ändring, SFS 2018:718
Rubrik: Lag (2018:718) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 33 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1394
Rubrik: Lag (2018:1394) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 a, 4 b §§
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1670
Rubrik: Lag (2018:1670) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: ändr. 1 a kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 a kap. 12 b §, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. till 12 kap, rubr. närmast före 1 a kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:665
Rubrik: Lag (2020:665) om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker
Omfattning: upph.
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346