Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1468 · Visa fulltext
Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:54, bet. 1995/96:SkU8, rskr. 1995/96:69
Ändring, SFS 1995:1475
Rubrik: Förordning (1995:1475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2010:1461
Rubrik: Lag (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:11, bet. 2010/11:SkU9, rskr. 2010/11:17
Ändring, SFS 2011:1375
Rubrik: Lag (2011:1375) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:209
Rubrik: Förordning (2012:209) om ikraftträdande av lagen (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1461