Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1468 · Visa fulltext
Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:54, bet. 1995/96:SkU8, rskr. 1995/96:69
Ändring, SFS 1995:1475
Rubrik: Förordning (1995:1475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2010:1461
Rubrik: Lag (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:11, bet. 2010/11:SkU9, rskr. 2010/11:17
Ändring, SFS 2011:1375
Rubrik: Lag (2011:1375) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:209
Rubrik: Förordning (2012:209) om ikraftträdande av lagen (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika
Omfattning: ikrafttr. av 2010:1461