Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:77 · Visa fulltext
Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:40, bet. 1993/94:NU11, rskr. 1993/94:80