Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:716 · Visa fulltext
Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:192, bet. 1993/94:JuU32, rskr. 1993/94:378