Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1744 · Visa fulltext
Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:41, bet. 1994/95:SfU6, rskr. 1994/95:81
Ändring, SFS 1994:1956
Rubrik: Lag (1994:1956) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, 1 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, 1994/95:41, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:503
Rubrik: Lag (1995:503) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU20, rskr. 1994/95:320
Ändring, SFS 1995:1493
Rubrik: Lag (1995:1493) om ändring i lagen (1944:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1996:439
Rubrik: Lag (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7, rskr. 1995/96:258
Ändring, SFS 1996:682
Rubrik: Lag (1996:682) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:1065
Rubrik: Lag (1996:1065) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1996:1342
Rubrik: Lag (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1997:544
Rubrik: Lag (1997:544) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:936
Rubrik: Lag (1997:936) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:937
Rubrik: Lag (1997:937) om ändring i lagen (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1996:1342
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1998:680
Rubrik: Lag (1998:680) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1999:965
Rubrik: Lag (1999:965) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1999-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1288
Rubrik: Lag (1999:1288) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:196
Rubrik: Lag (2000:196) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:1007
Rubrik: Lag (2000:1007) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2001:493
Rubrik: Lag (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Ändring, SFS 2001:843
Rubrik: Lag (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:844
Rubrik: Lag (2001:844) om ändring i lagen (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:493; ny övergångs.best. till 2001:493
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ändring, SFS 2001:1117
Rubrik: Lag (2001:1117) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2002:978
Rubrik: Lag (2002:978) om ändring i lagen (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:843
Förarbeten: Bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2003:546
Rubrik: Lag (2003:546) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:712
Rubrik: Lag (2003:712) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:968
Rubrik: Lag (2007:968) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30
Ändring, SFS 2010:1261
Rubrik: Lag (2010:1261) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1369
Rubrik: Lag (2011:1369) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29