Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1617 · Visa fulltext
Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:60, bet. 1994/95:SkU3, rskr. 1994/95:38
Ändring, SFS 1995:1232
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:710
Rubrik: Lag (2003:710) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:1088
Rubrik: Lag (2005:1088) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraft: 2006-09-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:15, bet. 2005/06:SkU5, rskr. 2005/06:45
Ändring, SFS 2006:1080
Rubrik: Förordning (2006:1080) om ikraftträdande av lagen (2005:1088) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: ikrafttr. av 2005:1088
Ändring, SFS 2011:1368
Rubrik: Lag (2011:1368) om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29