Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1551 · Visa fulltext
Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ändring, SFS 1996:706
Rubrik: Lag (1996:706) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288
Ändring, SFS 1996:942
Rubrik: Lag (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Ändring, SFS 1996:1171
Rubrik: Lag (1996:1171) om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 4 § i 1996:942
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1172
Rubrik: Lag (1996:1172) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1328
Rubrik: Lag (1996:1328) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:10, bet. 1996/97:SkU6, rskr. 1996/97:69
Ändring, SFS 1997:332
Rubrik: Lag (1997:332) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:81, 1996/97:SkU22, rskr. 1996/97:262
Ändring, SFS 1997:446
Rubrik: Lag (1997:446) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:1684
Rubrik: Lag (1998:1684) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:426
Rubrik: Lag (1999:426) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 8, 10, 12 §§, 3 kap 1, 2, 5 §§, 4 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:451
Rubrik: Lag (1999:451) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 2000:479
Rubrik: Lag (2000:479) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:545
Rubrik: Lag (2000:545) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:121, bet. 1999/2000:SkU23, rskr. 1999/2000:247
Ändring, SFS 2000:1154
Rubrik: Lag (2000:1154) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2000:1296
Rubrik: Lag (2000:1296) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 1 kap 2 §, 4 kap 2 §; ändr. 1 kap 4, 5 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:823
Rubrik: Lag (2001:823) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2002:1002
Rubrik: Lag (2002:1002) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2004:230
Rubrik: Lag (2004:230) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2006:1393
Rubrik: Lag (2006:1393) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:1378
Rubrik: Lag (2007:1378) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91, EGTL347/2006 s1, EUTL384/2006 s92, EGTL133/1969 s6, EGTL193/2000 s73, EUTL286/2006 s15, EGTL105/1983 s 38, EGTL376/1991 s1, EGTL76/1992 s1, EGTL8/1997 s12, EGTL302/1992 s1, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32006L0138, 31969L0169, 32000L0047, 32006L0079, 31983L0181, 31991L0680, 31992L0012, 31996L0099, 31992R2913, 31987R2658
Ändring, SFS 2007:1384
Rubrik: Lag (2007:1384) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2008:1413
Rubrik: Lag (2008:1413) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 4, 5, 7, 8 §§, 4 kap 4 §; nya 2 kap 4 a §, 3 kap 6, 9 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL346/2007 s6, EUTL286/2006 s15, EGTL105/1983 s38, EGTL376/1991 s1, EGTL76/1992 s1, EGTL8/1997 s12, EGTL105/1983 s1
CELEX-nr: 32007L0074, 32006L0079, 32006L0181, 31991L0680, 31992L0012, 31996L0099, 31983R0918
Ändring, SFS 2009:1337
Rubrik: Lag (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107
Ändring, SFS 2009:1338
Rubrik: Förordning (2009:1338) om ikraftträdande av lagen (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1337
Ändring, SFS 2010:1627
Rubrik: Lag (2010:1627) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1893
Rubrik: Lag (2010:1893) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95, EUTL292/2009 s5, EUTL50/2010 s1, EUTL72/2010 s1, EUTL324/2009 s23, EUTC321E/2006 s318
CELEX-nr: 32009L0132, 32010L0012, 32010L0023, 32009R1186, 12006E/PRO/36
Ändring, SFS 2011:284
Rubrik: Lag (2011:284 ) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 3 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184, EUTC83/2010 s266
CELEX-nr: 12010E/PRO/07
Ändring, SFS 2011:1291
Rubrik: Lag (2011:1291) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2013:955
Rubrik: Lag (2013:955) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:944
Rubrik: Lag (2014:944) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1493
Rubrik: Lag (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1506
Rubrik: Lag (2014:1506) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2015:222
Rubrik: Lag (2015:222) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1493
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22, rskr. 2014/15:158
Ändring, SFS 2016:263
Rubrik: Lag (2016:263) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 5, 11 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1083
Rubrik: Lag (2016:1083) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1197
Rubrik: Lag (2017:1197) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2018:697
Rubrik: Lag (2018:697) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §; ny 3 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:2089
Rubrik: Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2020:1019
Rubrik: Lag (2020:1019) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1163
Rubrik: Lag (2020:1163) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §; ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2021:427
Rubrik: Lag (2021:427) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 3 §; nya 3 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2021:1186
Rubrik: Lag (2021:1186) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 10 §; ny 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:35, bet. 2021/22:SkU8, rskr. 2021/22:75, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2022:162
Rubrik: Lag (2022:162) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2022:1258
Rubrik: Lag (2022:1258) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443
Ändring, SFS 2022:1783
Rubrik: Lag (2022:1783) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1784
Rubrik: Lag (2022:1784) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2023:202
Rubrik: Lag (2023:202) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 3 a, 3 b, 4 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 8, 10 §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167
Ändring, SFS 2024:494
Rubrik: Lag (2024:494) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2024-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:120, bet. 2023/24:SkU27, rskr. 2023/24:268