Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1551 · Visa fulltext
Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96
Ändring, SFS 1996:706
Rubrik: Lag (1996:706) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288
Ändring, SFS 1996:942
Rubrik: Lag (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:228, bet. 1996/97:SoU4, rskr. 1996/97:7
Ändring, SFS 1996:1171
Rubrik: Lag (1996:1171) om ändring i lagen (1996:942) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 4 § i 1996:942
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1172
Rubrik: Lag (1996:1172) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1328
Rubrik: Lag (1996:1328) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:10, bet. 1996/97:SkU6, rskr. 1996/97:69
Ändring, SFS 1997:332
Rubrik: Lag (1997:332) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:81, 1996/97:SkU22, rskr. 1996/97:262
Ändring, SFS 1997:446
Rubrik: Lag (1997:446) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:1684
Rubrik: Lag (1998:1684) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:426
Rubrik: Lag (1999:426) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 8, 10, 12 §§, 3 kap 1, 2, 5 §§, 4 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:451
Rubrik: Lag (1999:451) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243
Ändring, SFS 2000:479
Rubrik: Lag (2000:479) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:545
Rubrik: Lag (2000:545) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:121, bet. 1999/2000:SkU23, rskr. 1999/2000:247
Ändring, SFS 2000:1154
Rubrik: Lag (2000:1154) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:FiU1, rskr. 2000/01:36
Ändring, SFS 2000:1296
Rubrik: Lag (2000:1296) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 1 kap 2 §, 4 kap 2 §; ändr. 1 kap 4, 5 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:823
Rubrik: Lag (2001:823) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2001-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:144, bet. 2001/02:SkU2, rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2002:1002
Rubrik: Lag (2002:1002) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2004:230
Rubrik: Lag (2004:230) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2006:1393
Rubrik: Lag (2006:1393) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:1378
Rubrik: Lag (2007:1378) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91, EGTL347/2006 s1, EUTL384/2006 s92, EGTL133/1969 s6, EGTL193/2000 s73, EUTL286/2006 s15, EGTL105/1983 s 38, EGTL376/1991 s1, EGTL76/1992 s1, EGTL8/1997 s12, EGTL302/1992 s1, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 32006L0112, 32006L0138, 31969L0169, 32000L0047, 32006L0079, 31983L0181, 31991L0680, 31992L0012, 31996L0099, 31992R2913, 31987R2658
Ändring, SFS 2007:1384
Rubrik: Lag (2007:1384) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2008:1413
Rubrik: Lag (2008:1413) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 2, 3, 4 §§, 3 kap 1, 4, 5, 7, 8 §§, 4 kap 4 §; nya 2 kap 4 a §, 3 kap 6, 9 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL346/2007 s6, EUTL286/2006 s15, EGTL105/1983 s38, EGTL376/1991 s1, EGTL76/1992 s1, EGTL8/1997 s12, EGTL105/1983 s1
CELEX-nr: 32007L0074, 32006L0079, 32006L0181, 31991L0680, 31992L0012, 31996L0099, 31983R0918
Ändring, SFS 2009:1337
Rubrik: Lag (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107
Ändring, SFS 2009:1338
Rubrik: Förordning (2009:1338) om ikraftträdande av lagen (2009:1337) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1337
Ändring, SFS 2010:1627
Rubrik: Lag (2010:1627) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:1893
Rubrik: Lag (2010:1893) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:28, bet. 2010/11:SkU16, rskr. 2010/11:95, EUTL292/2009 s5, EUTL50/2010 s1, EUTL72/2010 s1, EUTL324/2009 s23, EUTC321E/2006 s318
CELEX-nr: 32009L0132, 32010L0012, 32010L0023, 32009R1186, 12006E/PRO/36
Ändring, SFS 2011:284
Rubrik: Lag (2011:284 ) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2, 3 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184, EUTC83/2010 s266
CELEX-nr: 12010E/PRO/07
Ändring, SFS 2011:1291
Rubrik: Lag (2011:1291) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2013:955
Rubrik: Lag (2013:955) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:944
Rubrik: Lag (2014:944) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2014:1493
Rubrik: Lag (2014:1493) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1506
Rubrik: Lag (2014:1506) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2015:222
Rubrik: Lag (2015:222) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1493
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22, rskr. 2014/15:158
Ändring, SFS 2016:263
Rubrik: Lag (2016:263) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 5, 11 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1083
Rubrik: Lag (2016:1083) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1197
Rubrik: Lag (2017:1197) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2018:697
Rubrik: Lag (2018:697) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §; ny 3 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:2089
Rubrik: Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61
Ändring, SFS 2020:1019
Rubrik: Lag (2020:1019) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2020:1163
Rubrik: Lag (2020:1163) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §; ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2021:427
Rubrik: Lag (2021:427) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§, 4 kap. 3 §; nya 3 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2021:1186
Rubrik: Lag (2021:1186) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 10 §; ny 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:35, bet. 2021/22:SkU8, rskr. 2021/22:75, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2022:162
Rubrik: Lag (2022:162) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2022:1258
Rubrik: Lag (2022:1258) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443