Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:584 · Visa fulltext
Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:175, bet. 1992/93:SoU23, rskr. 1992/93:358
Upphävd: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 1994:860
Rubrik: Lag (1994:860) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
Ändring, SFS 1997:1236
Rubrik: Lag (1997:1236) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 197/98:130
Ändring, SFS 2004:463
Rubrik: Lag (2004:463) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2007:1129
Rubrik: Lag (2007:1129) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 6, 17 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35, EUTL256/2005 s32
CELEX-nr: 32005L0061
Ändring, SFS 2009:271
Rubrik: Lag (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 19 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2010-03-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:105, bet. 2008/09:SoU7, rskr. 2008/09:206, EUTL247/2007 s21
CELEX-nr: 32007L0047
Ändring, SFS 2009:456
Rubrik: Lag (2009:456) om ändring i lagen (2009:271) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:271
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:457
Rubrik: Lag (2009:457) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2010-03-21
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:814
Rubrik: Lag (2009:814) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2011:805
Rubrik: Lag (2011:805) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Ändring, SFS 2017:930
Rubrik: Lag (2017:930) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. 7, 10, 15, 16 §§; nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2017-11-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:197, bet. 2017/18:SoU3, rskr. 2017/18:11
Ändring, SFS 2020:313
Rubrik: Lag (2020:313) om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:930
Ikraft: 2020-05-26
Förarbeten: Prop. 2019/20:161, bet. 2019/20:SoU23, rskr. 2019/20:263
Ändring, SFS 2021:600
Omfattning: upph.