Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:305 · Visa fulltext
Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:211, bet. 1992/93:LU42, rskr. 1992/93:327
Ändring, SFS 2004:145
Rubrik: Lag (2004:145) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrättra vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2009:258
Rubrik: Lag (2009:258) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2014:380
Rubrik: Lag (2014:380) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263