Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:858 · Visa fulltext
Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:154, 1991/92:SkU28, rskr 1991/92:258
Ändring, SFS 2006:1480
Rubrik: Lag (2006:1480) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:14, bet. 2006/07:SkU6, rskr. 2006/07:44
Ändring, SFS 2010:346
Rubrik: Lag (2010:346) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:127, bet. 2009/10:SkU40, rskr. 2009/10:240
Ändring, SFS 2010:564
Rubrik: Förordning (2010:564) om ikraftträdande av lagen (2010:346) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Omfattning: ikrafttr. av 2010:346
Ändring, SFS 2011:1350
Rubrik: Lag (2011:1350) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29