Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:17 · Visa fulltext
Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:62, 1991/92:SkU12, rskr 1991/92:103
Ändring, SFS 1992:1194
Rubrik: Lag (1992:1194) om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:24, bet. 1992/93:SkU3, rskr 1992/93:79
Ändring, SFS 2008:1352
Rubrik: Lag (2008:1352) om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112
Ändring, SFS 2011:1349
Rubrik: Lag (2011:1349) om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29