Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1434 · Visa fulltext
Högskolelag (1992:1434)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3, rskr 1992/93:103
Ändring, SFS 1994:267
Rubrik: Lag (1994:267) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Ändring, SFS 1995:96
Rubrik: Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:817
Rubrik: Lag (1995:817) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Ändring, SFS 1996:298
Rubrik: Lag (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 5 kap. 3 §; ändr. 5 kap 4 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:UbU7, rskr. 1995/96:194
Ändring, SFS 1996:555
Rubrik: Lag (1996:555) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 7 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Ändring, SFS 1996:1392
Rubrik: Lag (1996:1392) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Ändring, SFS 1997:797
Rubrik: Lag (1997:797) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 11 §§, 2 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§; nya 1 kap 12 §, 2 kap 5 a §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Ändring, SFS 1997:1330
Rubrik: Lag (1997:1330) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 3 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU6, rskr. 1997/98:106
Ändring, SFS 1998:1832
Rubrik: Lag (1998:1832) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1, rskr. 1998/99:98
Ändring, SFS 2000:260
Rubrik: Lag (2000:260) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 1 kap 4 a §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Ändring, SFS 2000:830
Rubrik: Lag (2000:830) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Ändring, SFS 2000:1370
Rubrik: Lag (2000:1370) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §; nya 1 kap 3 a, 11 a §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU1, 2000/01:UbU6, rskr. 2000/02:99, 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:1263
Rubrik: Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2001:1288
Rubrik: Lag (2001:1288) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ny 1 kap 5 a §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2003:312
Rubrik: Lag (2003:312) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Ändring, SFS 2003:1121
Rubrik: Lag (2003:1121) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ny 5 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92
Ändring, SFS 2005:1208
Rubrik: Lag (2005:1208) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2006-02-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103
Ändring, SFS 2006:173
Rubrik: Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8, 9, 11, 11 a, 12 §§, 2 kap 5, 5 a, 7 §§, 4 kap 2 §; nya 1 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Ändring, SFS 2007:141
Rubrik: Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2007-04-25
Förarbeten: Prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Ändring, SFS 2007:475
Rubrik: Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 a §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2007:511
Rubrik: Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11, 11 a §§, 2 kap 7 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193
Ändring, SFS 2007:512
Rubrik: Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 a § i 2007:511
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Ändring, SFS 2008:575
Rubrik: Lag (2008:575) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:45
Rubrik: Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160
Ändring, SFS 2009:695
Rubrik: Lag (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: nya 1 kap. 17, 18 §§, bil.
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Ändring, SFS 2009:764
Rubrik: Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 11, 11 a, 12 §§, 2 kap. 5 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 5 §; ändr. nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §; nya 1 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Ändring, SFS 2009:766
Rubrik: Lag (2009:766) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 4 §; nya 4 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Ändring, SFS 2009:1037
Rubrik: Lag (2009:1037) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Ändring, SFS 2009:1534
Rubrik: Lag (2009:1534) om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil. till 2009:695
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126
Ändring, SFS 2010:298
Rubrik: Lag (2010:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: nya 4 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230
Ändring, SFS 2010:385
Rubrik: Lag (2010:385) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248
Ändring, SFS 2010:701
Rubrik: Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 7 §; nuvarande 2 kap. 7 §, 5 kap. 2 § betecknas 2 kap. 9 §, 2 kap. 8 §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Ändring, SFS 2010:2002
Rubrik: Lag (2010:2002) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118
Ändring, SFS 2012:490
Rubrik: Lag (2012:490) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 12, 14, 15 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:817
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Ändring, SFS 2012:910
Rubrik: Lag (2012:910) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 §, 5 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 §, bil.
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2013:119
Rubrik: Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151
Ändring, SFS 2013:1117
Rubrik: Lag (2013:1117) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104
Ändring, SFS 2014:1579
Rubrik: Lag (2014:1579) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90
Ändring, SFS 2016:744
Rubrik: Lag (2016:744) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266
Ändring, SFS 2017:279
Rubrik: Lag (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2019:505
Rubrik: Lag (2019:505) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273
Ändring, SFS 2021:317
Rubrik: Lag (2021:317) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:60, bet. 2020/21:UbU16, rskr. 2020/21:254
Ändring, SFS 2021:1282
Rubrik: Lag (2021:1282) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108