Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1300 · Visa fulltext
Lag (1992:1300) om krigsmateriel
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:174, bet. 1992/93:UU1, rskr 1992/93:61
Ändring, SFS 1994:122
Rubrik: Lag (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 21 §§
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94:UU12, rskr. 1993/94:174
Ändring, SFS 1995:1659
Rubrik: Lag (1995:1659) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 §§, rubr. närmast före 1 §, övergångsbest.; nya 1 a, 23 a §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 1996-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:31, bet. 1995/96:UU3, rskr. 1995/96:93
Ändring, SFS 1995:1660
Rubrik: Lag (1995:1660) om ändring i lagen (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 21 §§, ikrafttr.best. till 1994:122
Förarbeten: Prop. 1995/96:31, bet. 1995/96:UU3, rskr. 1995/96:93
Ändring, SFS 1996:68
Rubrik: Lag (1996:68) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146
Ändring, SFS 1997:689
Rubrik: Lag (1992:1300) (1997:689) om krigsmateriel
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1998:399
Rubrik: Lag (1998:399) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:68, bet. 1997/98:UU19, rskr. 1997/98:262
Ändring, SFS 1998:771
Rubrik: Lag (1998:771) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1999:1101
Rubrik: Lag (1999:1101) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:1066
Rubrik: Lag (2000:1066) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2000:1248
Rubrik: Lag (2000:1248) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:915
Rubrik: Lag (2005:915) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2008:885
Rubrik: Lag (2008:885) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19
Ändring, SFS 2010:1013
Rubrik: Lag (2010:1013) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380
Ändring, SFS 2011:469
Rubrik: Lag (2011:469) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 29 §; ny 1 b §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210, EUTL179/2008 s5
CELEX-nr: 32008L0051
Ändring, SFS 2011:849
Rubrik: Lag (2011:849) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23 a, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 6, 16, 18 §§; nya 6 a, 6 b, 10 a, 10 b, 10 c, 14 a, 14 b, 15 a, 16 a, 20 a, 20 b, 20 c §§. rubr. närmast före 10 a, 15 a §§
Ikraft: 2012-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:112, bet. 2010/11:UU3, rskr. 2010/11:261, EUTL146/2009 s1, EUTL308/2010 s11
CELEX-nr: 32009L0043, 32010L0080
Ändring, SFS 2018:135
Rubrik: Lag (2018:135) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: nuvarande 23 a § betecknas 38 §; ändr. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 20 b, 27 §§, den nya 38 §, rubr. närmast före 23 a § sätts närmast 38 §; nya 27 a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 2018-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:23, bet. 2017/18:UU9, rskr. 2017/18:163