Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:852 · Visa fulltext
Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2006:416
Rubrik: Lag (2006:416) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2010:1960
Rubrik: Lag (2010:1960) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2015:685
Rubrik: Lag (2015:685) om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37