Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:45 · Visa fulltext
Minerallag (1991:45)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:92, 1990/91:NU7, rskr 1990/91:67
Ändring, SFS 1991:153
Rubrik: Lag (1991:153) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 7 p överg.best.
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: 1990/91:NU23, rskr 1990/91:148
Ändring, SFS 1991:874
Rubrik: Lag (1991:874) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 15 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:1891
Rubrik: Lag (1991:1891) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:71, 1991/92:NU15, rskr 1991/92:96
Ändring, SFS 1992:466
Rubrik: Lag (1992:466) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 16 kap 1 §; ny 8 kap 6 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:161, 1991/92:NU28, rskr 1991/92:272
Ändring, SFS 1993:690
Rubrik: Lag (1993:690) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: upph. 1 kap 6 §, 11 kap; ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 2, 3, 7, 9 §§, 6 kap 1 §, 12 kap 1, 2 §§, p 5 f, 7 b i överg.best.
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:238, bet. 1992/93:NU33, rskr. 1992/93:385
Ändring, SFS 1995:106
Rubrik: Lag (1995:106) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:165
Rubrik: Lag (1998:165) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 2 kap 7, 9 §§, 3 kap 6, 7 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 4 §, 14 kap 3 §, rubr. närmast före 2 kap 9 §; nya 2 kap 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:47, bet. 1997/98:NU7, rskr. 1997/98:162
Ändring, SFS 1998:845
Rubrik: Lag (1998:845) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: upph. 1 kap 8 §; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 6 §, 4 kap 2, 10 §§, 6 kap 4 §, 8 kap 1, 2, 3 §§, 13 kap 4 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2001:444
Rubrik: Lag (2001:444) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2004:600
Rubrik: Lag (2004:600) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-21
Förarbeten: Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235
Ändring, SFS 2005:161
Rubrik: Lag (2005:161) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: nuvarande 7 kap 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 7 kap 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 2 kap 2, 9, 9 a, 10 §§, 3 kap 3, 5, 6, 7 §§, 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 1, 3 §§, de nya 7 kap 4 §, 8 kap 1, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap 22, 23, 25, 26 §§, 10 kap 1 §, 12 kap 8 §, 15 kap 4, 6 §§, 16 kap 1, 5, 6 §§, 17 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 5 § sätts närmast före 7 kap 6 §; nya 3 kap 5 a §, 7 kap 2, 7 §§, 8 kap 6 b, 8 a §§, 10 kap 1 a §, rubr. närmast före 7 kap 7 §, 8 kap 6 b §
Ikraft: 2005-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:40, bet. 2004/05:NU8, rskr. 2004/05:171
Ändring, SFS 2005:188
Rubrik: Lag (2005:188) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ny 16 kap 4 a §
Ikraft: 2005-05-15
Förarbeten: Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193, EUTL156/2003 s17
CELEX-nr: 32003L0035
Ändring, SFS 2005:943
Rubrik: Lag (2005:943) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 1 §, 7 kap 3 §, 9 kap 1, 2, 3, 22, 26 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §, rubr. närmast före 9 kap 26 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50
Ändring, SFS 2010:313
Rubrik: Lag (2010:313) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2010:521
Rubrik: Lag (2010:521) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:827
Rubrik: Lag (2010:827) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:890
Rubrik: Lag (2010:890) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 16 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2010:913
Rubrik: Lag (2010:913) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:934
Rubrik: Lag (2010:934) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §, 10 kap. 7 §, 12 kap 6 §, 16 kap. 1, 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1958
Rubrik: Lag (2010:1958) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 12 kap. 3 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2012:443
Rubrik: Lag (2012:443) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2013:668
Rubrik: Lag (2013:668) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2014:782
Rubrik: Lag (2014:782) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 5, 5 a §§, 5 kap. 3 §, 15 kap. 6 §, 16 kap. 1 §; nya 3 kap. 5 b, 5 c, 5d, 5 e, 5 f §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:159, bet. 2013/14:NU20, rskr. 2013/14:320
Ändring, SFS 2015:282
Rubrik: Lag (2015:282) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ny 17 kap. 4 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Ändring, SFS 2016:994
Rubrik: Lag (2016:994) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 11 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:178, bet. 2016/17:NU7, rskr. 2016/17:18
Ändring, SFS 2017:961
Rubrik: Lag (2017:961) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2018:399
Rubrik: Lag (2018:399) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2018:642
Rubrik: Lag (2018:642) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277
Ändring, SFS 2019:869
Rubrik: Lag (2019:869) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:578
Rubrik: Lag (2020:578) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: ny 2 kap. 7 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:183, bet. 2019/20:NU20, rskr 2019/20:368
Ändring, SFS 2021:120
Rubrik: Lag (2021:120) om ändring i minerallagen (1991:45)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 7 a § betecknas 2 kap. 7 c §; ändr. den nya 2 kap. 7 c §; nya 2 kap. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:67, bet. 2020/21:NU9, rskr 2020/21:190