Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1510 · Visa fulltext
Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:11, 1991/92:SkU2 rskr 1991/92:4
Ändring, SFS 2011:1347
Rubrik: Lag (2011:1347) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:646
Rubrik: Lag (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2012-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:169, bet. 2012/13:SkU5, rskr. 2012/13:13
Ändring, SFS 2012:773
Rubrik: Förordning (2012:773) om ikraftträdande av lagen (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Omfattning: ikrafttr. av 2012:646