Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1510 · Visa fulltext
Lag (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:11, 1991/92:SkU2 rskr 1991/92:4
Ändring, SFS 2011:1347
Rubrik: Lag (2011:1347) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:646
Rubrik: Lag (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil.
Ikraft: 2012-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:169, bet. 2012/13:SkU5, rskr. 2012/13:13
Ändring, SFS 2012:773
Rubrik: Förordning (2012:773) om ikraftträdande av lagen (2012:646) om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados
Omfattning: ikrafttr. av 2012:646