Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1137 · Visa fulltext
Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:2044
Rubrik: Lag (1991:2044) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ändring, SFS 1995:87
Rubrik: Lag (1995:87) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:737
Rubrik: Lag (1995:737) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:194, bet. 1994/95:SoU23, rskr. 1994/95:382
Ändring, SFS 2003:417
Rubrik: Lag (2003:417) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2005:979
Rubrik: Lag (2005:979) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2007:246
Rubrik: Lag (2007:246) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:321
Rubrik: Lag (2008:321) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:97, bet. 2007/08:JuU25, rskr. 2007/08:204
Ändring, SFS 2009:450
Rubrik: Lag (2009:450) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:623
Rubrik: Lag (2010:623) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2012:939
Rubrik: Lag (2012:939) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:621
Rubrik: Lag (2014:621) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:816
Rubrik: Lag (2014:816) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Omfattning: ändr. 11, 17 §§; nya 5 a, 16 a §§
Ikraft: 2014-10-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319