Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:931 · Visa fulltext
Köplag (1990:931)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:76, 1989/90:77, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299
Ändring, SFS 1996:776
Rubrik: Lag (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 2022:262
Rubrik: Lag (2022:262) om ändring i köplagen (1990:931)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212
Ändring, SFS 2022:981
Rubrik: Lag (2022:981) om ändring i köplagen (1990:931)
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375