Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:746 · Visa fulltext
Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1991:362
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1991:846
Rubrik: Lag (1991:846) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1992:800
Rubrik: Lag (1992:800) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Ändring, SFS 1992:973
Omfattning: ikrafttr. av 1992:800
Ändring, SFS 1993:520
Rubrik: Lag (1993:520) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 20, 55, 56, 57, 58 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1994:2088
Rubrik: Lag (1994:2088) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, 1994/95:TU1, rskr. 1993/94:201, 1994/95:48
Ändring, SFS 1996:1026
Rubrik: Lag (1996:1026) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 20, 29, 30, 34 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Ändring, SFS 1996:1127
Omfattning: ikrafttr. av 1994:2088
Ändring, SFS 1997:369
Rubrik: Lag (1997:369) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1998:363
Rubrik: Lag (1998:363) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §; ny 6 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av 1998:363
Ändring, SFS 1999:126
Rubrik: Lag (1999:126) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 33, 38 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 2002:468
Rubrik: Lag (2002:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5, 6 a §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Ändring, SFS 2003:542
Rubrik: Lag (2003:542) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 2, 42 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:671
Rubrik: Lag (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: utgår genom 2006:744
Förarbeten: Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259
Ändring, SFS 2005:700
Rubrik: Lag (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:80
Rubrik: Lag (2006:80) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Ändring, SFS 2006:709
Rubrik: Lag (2006:709) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 18, 61 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:744
Rubrik: Lag (2006:744) om ändring i lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: utgår 2004:671
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ikrafttr. av 2005:700
Ändring, SFS 2008:994
Rubrik: Lag (2008:994) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 2, 42 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2009:1307
Rubrik: Lag (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64
Ändring, SFS 2010:1957
Rubrik: Lag (2010:1957) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 29 §; ny 60 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:401
Rubrik: Förordning (2011:401) om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1307
Ändring, SFS 2011:788
Rubrik: Lag (2011:788) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285
Ändring, SFS 2011:1068
Rubrik: Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Omfattning: ikrafttr. av 2011:788
Ändring, SFS 2013:58
Rubrik: Lag (2013:58) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013-03-16
Förarbeten: Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144
Ändring, SFS 2013:551
Rubrik: Lag (2013:551) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2013:1062
Rubrik: Lag (2013:1062) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2014:251
Rubrik: Lag (2014:251) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 61 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2017:468
Rubrik: Lag (2017:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 4, 18, 26, 29, 43, 46, 58 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275
Ändring, SFS 2018:501
Rubrik: Lag (2018:501) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 9, 19 §§ ; ny 61 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Ändring, SFS 2020:924
Rubrik: Lag (2020:924) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 61 b §
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30