Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:746 · Visa fulltext
Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:85, 1989/90:JuU31, rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1991:362
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1991:846
Rubrik: Lag (1991:846) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1992:800
Rubrik: Lag (1992:800) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:128, 1991/92:LU36, rskr 1991/92:294
Ändring, SFS 1992:973
Omfattning: ikrafttr. av 1992:800
Ändring, SFS 1993:520
Rubrik: Lag (1993:520) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 20, 55, 56, 57, 58 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373
Ändring, SFS 1994:2088
Rubrik: Lag (1994:2088) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, 1994/95:TU1, rskr. 1993/94:201, 1994/95:48
Ändring, SFS 1996:1026
Rubrik: Lag (1996:1026) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 20, 29, 30, 34 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18
Ändring, SFS 1996:1127
Omfattning: ikrafttr. av 1994:2088
Ändring, SFS 1997:369
Rubrik: Lag (1997:369) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 1998:363
Rubrik: Lag (1998:363) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §; ny 6 a §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:102, bet. 1997/98:LU24, rskr. 1997/98:231
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av 1998:363
Ändring, SFS 1999:126
Rubrik: Lag (1999:126) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 33, 38 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 2002:468
Rubrik: Lag (2002:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5, 6 a §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:146, bet. 2001/02:LU25, rskr. 2001/02:278
Ändring, SFS 2003:542
Rubrik: Lag (2003:542) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 2, 42 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:671
Rubrik: Lag (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: utgår genom 2006:744
Förarbeten: Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259
Ändring, SFS 2005:700
Rubrik: Lag (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:80
Rubrik: Lag (2006:80) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158
Ändring, SFS 2006:709
Rubrik: Lag (2006:709) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 18, 61 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:744
Rubrik: Lag (2006:744) om ändring i lagen (2004:671) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: utgår 2004:671
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ikrafttr. av 2005:700
Ändring, SFS 2008:994
Rubrik: Lag (2008:994) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 2, 42 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2009:1307
Rubrik: Lag (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64
Ändring, SFS 2010:1957
Rubrik: Lag (2010:1957) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 29 §; ny 60 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:401
Rubrik: Förordning (2011:401) om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ikrafttr. av 2009:1307
Ändring, SFS 2011:788
Rubrik: Lag (2011:788) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285
Ändring, SFS 2011:1068
Rubrik: Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Omfattning: ikrafttr. av 2011:788
Ändring, SFS 2013:58
Rubrik: Lag (2013:58) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013-03-16
Förarbeten: Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144
Ändring, SFS 2013:551
Rubrik: Lag (2013:551) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2013:1062
Rubrik: Lag (2013:1062) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2014:251
Rubrik: Lag (2014:251) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ny 61 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2017:468
Rubrik: Lag (2017:468) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 4, 18, 26, 29, 43, 46, 58 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:159, bet. 2016/17:CU13, rskr. 2016/17:275
Ändring, SFS 2018:501
Rubrik: Lag (2018:501) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: ändr. 9, 19 §§ ; ny 61 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Ändring, SFS 2020:924
Rubrik: Lag (2020:924) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Omfattning: upph. 61 b §
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30