Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:52 · Visa fulltext
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1993:2
Rubrik: Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12, 18 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr 1992/93:106
Ändring, SFS 1995:1244
Rubrik: Lag (1995:1244) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 1995:1316
Rubrik: Lag (1995:1316) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Ändring, SFS 1996:1381
Rubrik: Lag (1996:1381) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1996:1648
Rubrik: Lag (1996:1648) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 36, 39 §§
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1998:616
Rubrik: Lag (1998:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1999:52
Rubrik: Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 16, 20 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2001:466
Rubrik: Lag (2001:466) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 10, 24, 25, 42 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 17 a §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:406
Rubrik: Lag (2003:406) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 2, 11, 13, 14, 15 b, 15 c, 17, 19, 21, 22, 24, 31, 36, 42, 43 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:420
Rubrik: Lag (2003:420) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 15, 35, 41 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:1162
Rubrik: Lag (2003:1162) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2004:182
Rubrik: Lag (2004:182) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:468
Rubrik: Lag (2005:468) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12, 15 a, 16, 17, 19, 20, 42, 43 §§; nya 14 a, 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271
Ändring, SFS 2005:729
Rubrik: Lag (2005:729) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:616
Rubrik: Lag (2006:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Ändring, SFS 2006:896
Rubrik: Lag (2006:896) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:1312
Rubrik: Lag (2007:1312) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 4, 11, 17 a, 24 §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2009:598
Rubrik: Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 41, 44 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:804
Rubrik: Lag (2009:804) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41, 42 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1955
Rubrik: Lag (2010:1955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:736
Rubrik: Lag (2011:736) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Ändring, SFS 2011:1170
Rubrik: Lag (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:577
Rubrik: Förordning (2012:577) om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1170
Ändring, SFS 2012:777
Rubrik: Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 13, 36 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2014:752
Rubrik: Lag (2014:752) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:82
Rubrik: Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:984
Rubrik: Lag (2015:984) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2016:518
Rubrik: Lag (2016:518) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243
Ändring, SFS 2017:135
Rubrik: Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 43 §, rubr. närmast före 43 §; nya 43 a, 43 b, 43 c §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:652
Rubrik: Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12, 15 a, 15 b, 15 c, 17, 18, 20, 20 a, 20 b, 39, 41, 42 §§; nya 12 a, 15 d, 17 b, 17 c, 20 c §§
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:686
Rubrik: Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2019:358
Rubrik: Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:472
Rubrik: Lag (2019:472) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 8, 9, 34, 35, 39, 41 §§; nya 6 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261
Ändring, SFS 2020:352
Rubrik: Lag (2020:352) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 34, 35, 37, 39, 40, 41 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 31 e, 31 f, 31 g, 31 h, 31 i, 45 §§, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2020:1259
Rubrik: Lag (2020:1259) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 13, 39 §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128
Ändring, SFS 2022:702
Rubrik: Lag (2022:702) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323
Ändring, SFS 2022:664
Rubrik: Lag (2022:664) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 13, 21, 22 §§; nya 13 b, 13 c, 21 b, 21 c, 32 a, 32 b, 32 c §§, rubr. närmast före 21 b, 32 a §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:178, bet. 2021/22:SoU33, rskr. 2021/22:322
Ändring, SFS 2022:955
Rubrik: Lag (2022:955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378