Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:52 · Visa fulltext
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1993:2
Rubrik: Lag (1993:2) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12, 18 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr 1992/93:106
Ändring, SFS 1995:1244
Rubrik: Lag (1995:1244) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35
Ändring, SFS 1995:1316
Rubrik: Lag (1995:1316) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Ändring, SFS 1996:1381
Rubrik: Lag (1996:1381) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1996:1648
Rubrik: Lag (1996:1648) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 36, 39 §§
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1998:616
Rubrik: Lag (1998:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1999:52
Rubrik: Lag (1999:52) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 16, 20 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2001:466
Rubrik: Lag (2001:466) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 10, 24, 25, 42 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 17 a §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:406
Rubrik: Lag (2003:406) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 2, 11, 13, 14, 15 b, 15 c, 17, 19, 21, 22, 24, 31, 36, 42, 43 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:420
Rubrik: Lag (2003:420) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 15, 35, 41 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:1162
Rubrik: Lag (2003:1162) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2004:182
Rubrik: Lag (2004:182) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2005:468
Rubrik: Lag (2005:468) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12, 15 a, 16, 17, 19, 20, 42, 43 §§; nya 14 a, 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271
Ändring, SFS 2005:729
Rubrik: Lag (2005:729) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:616
Rubrik: Lag (2006:616) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Ändring, SFS 2006:896
Rubrik: Lag (2006:896) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:1312
Rubrik: Lag (2007:1312) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 4, 11, 17 a, 24 §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2009:598
Rubrik: Lag (2009:598) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 41, 44 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:804
Rubrik: Lag (2009:804) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 24, 28, 29, 34, 35, 39, 41, 42 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1955
Rubrik: Lag (2010:1955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:736
Rubrik: Lag (2011:736) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Ändring, SFS 2011:1170
Rubrik: Lag (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:577
Rubrik: Förordning (2012:577) om ikraftträdande av lagen (2011:1170) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1170
Ändring, SFS 2012:777
Rubrik: Lag (2012:777) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 13, 36 §§; ny 13 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2014:752
Rubrik: Lag (2014:752) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:82
Rubrik: Lag (2015:82) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:984
Rubrik: Lag (2015:984) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2016:518
Rubrik: Lag (2016:518) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243
Ändring, SFS 2017:135
Rubrik: Lag (2017:135) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 43 §, rubr. närmast före 43 §; nya 43 a, 43 b, 43 c §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:652
Rubrik: Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 12, 15 a, 15 b, 15 c, 17, 18, 20, 20 a, 20 b, 39, 41, 42 §§; nya 12 a, 15 d, 17 b, 17 c, 20 c §§
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:686
Rubrik: Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2019:358
Rubrik: Lag (2019:358) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:472
Rubrik: Lag (2019:472) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 8, 9, 34, 35, 39, 41 §§; nya 6 a, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261
Ändring, SFS 2020:352
Rubrik: Lag (2020:352) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 34, 35, 37, 39, 40, 41 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 31 e, 31 f, 31 g, 31 h, 31 i, 45 §§, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2020:1259
Rubrik: Lag (2020:1259) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 13, 39 §§
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128
Ändring, SFS 2022:664
Rubrik: Lag (2022:664) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 1, 13, 21, 22 §§; nya 13 b, 13 c, 21 b, 21 c, 32 a, 32 b, 32 c §§, rubr. närmast före 21 b, 32 a §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:178, bet. 2021/22:SoU33, rskr. 2021/22:322
Ändring, SFS 2022:702
Rubrik: Lag (2022:702) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323
Ändring, SFS 2022:955
Rubrik: Lag (2022:955) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378