Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1427 · Visa fulltext
Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr. 1990/91:106
Ändring, SFS 1992:1494
Rubrik: Lag (1992:1494) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil. 5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, 1992/93:158
Ändring, SFS 1993:490
Rubrik: Lag (1993:490) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1994:1925
Rubrik: Lag (1994:1925) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, 1994/95:122, bet. 1994/95:FiU1, 1994/95:SkU16, rskr. 1994/95:149
Ändring, SFS 1996:1070
Rubrik: Lag (1996:1070) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1997:942
Rubrik: Lag (1997:942) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1999:1269
Rubrik: Lag (1999:1269) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:413
Rubrik: Lag (2002:413) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2011:1340
Rubrik: Lag (2011:1340) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:786
Rubrik: Lag (2019:786) om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46