Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1157 · Visa fulltext
Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:1, 1990/91:TU9, rskr 1990/91:64
Ändring, SFS 1991:316
Rubrik: Lag (1991:316) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1993:1466
Rubrik: Lag (1993:1466) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 1993:1620
Rubrik: Lag (1993:1620) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 25, 26 §§; nya 25 a, 33 a §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:79
Rubrik: Lag (1995:79) om ändring i järnvägsäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:736
Rubrik: Lag (1996:736) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 34, 35 §§; nya 1 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §; omtryck
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20, rskr. 1995/96:283, EGTL143/95 s70, EGTL143/95 s75
CELEX-nr: 395L0018 395L0019
Ändring, SFS 1999:219
Rubrik: Lag (1999:219) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2000:1337
Rubrik: Lag (2000:1337) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: nuvarande 19 a § betecknas 19 b §, rubr. närmast före 19 a § sätts närmast före 19 b §; ändr. 20 §, ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101, EGTL235/1996 s6
CELEX-nr: 31996L0048
Ändring, SFS 2004:518
Rubrik: Lag (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: upph. 19 a, 19 b, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a §§, rubr. närmast före 19 a, 19 b, 25 §§; ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2007:450
Rubrik: Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176
Ändring, SFS 2007:451
Rubrik: Lag (2007:451) om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:518
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176
Ändring, SFS 2010:1561
Rubrik: Lag (2010:1561) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3 och 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och 2010/11:59
Ändring, SFS 2014:727
Rubrik: Lag (2014:727) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:349
Rubrik: Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239